ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชายแดนในภาคเหนือ

ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวชายแดนในภาคเหนือ โดย

Tourism and MICE Intelligence
ศูนย์วิจัยเซิร์ค (SCERC) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด่านในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s